Stjerner og planeter

Der er disse 4 himmelfænomener, som har stor betydning for fortællingen om De Wille Drenge.

Tycho Brahe

Tycho Brahe – eller på dansk Tyge Ottesen Brahe – var en dansk adelsmand og verdensberømt astronom.

Han blev født på slægtsgården Knutstorp i det nordvestlige Skåne den 14. december 1546 som den førstefødte søn i en stor børneflok. Han døde i Prag den 24. oktober 1601. Begge hans forældre (Otte Brahe og Beate Bille) hørte til nogle af landets førende adelsslægter.