Hvad er parallelle universer?

 

Det er to næsten ens universer, der ligger lige ved siden af hinanden. Eller ind over hinanden uden at de kan se hinanden. Man kan kun se den verden man opholder sig i og under normale omstændigheder kan man ikke bevæge sig fra det ene univers til det andet. Der er ingen der ved om de findes, men ifølge nogle kvantefysikske forskere, så er det muligt. Teorien går ud på at alle de molekyler som findes i universet danner et univers når de står i en bestemt position i forhold til hinanden. Men fordi de jo snurrer rundt hele tiden vil de konstant skifte position og for hver position er der et univers. Så der er ikke bare to, der er uendelige antal universer. HUM HUM. Sådan er det nemlig…

 

Det må kunne forklares på en simplere måde. Lad mig prøve med det her. Hvis nu molekylerne var terninger, som bliver smidt ud på et bord og hver gang øjnene på terningerne er ens er det et univers. Vores univers er når alle terningerne har 6 øjne. Et andet univers har 5 øjne og så videre. Det er jo ikke så tit det sker, men hvis man står og smider terningerne ned på bordet, så sker det med jævne mellemrum. Og når det nu handler om molekyler der snurrer og snurrer med afsindig hastighed, så opstår samhørigheden tit nok til at et univers eksisterer uden at falde fra hinanden… Så skulle det vist være på plads.

 

Og fordi et univers kræver ens øjne, så kan man ikke være i 6 øjne universet samtidig med, at man er i 5 øjne universet. Medmindre der opstår en særlig situation hvor der er en åbning, eller en bro mellem to universer. Så siger teorien, at det burde være muligt at bevæge sig gennem denne åbning eller over denne bro. Det er farligt for det er jo ikke sikkert, at man kan komme tilbage. Og så er man, sådan set på den.

 

Hvad er forskellen på universerne. Det er svært at svare på da der er uendelig mange muligheder. Men nogle universer må ligne hinanden meget. Nogle er måske helt ens. Eller et univers er som det du og jeg lever i lige her og nu. Og lige ved siden af kan der ligge et univers som tilsyneladende er fuldstændig magen til. Den eneste forskel er at i det ene univers findes tidsrejser. Forestil dig at du har bevæget dig over en bro eller gennem en tunnel for at havne i sådan et univers… prøv lige at forestil dig det…